tienlenmiennam

đối tượng của trò chơi là gì? Đối tượng của trò chơi là ghi càng nhiều điểm càng tốt. Điểm…