TF88

Terminator T-F88 Terminator đầy đủ chức năng thế giới 8 đã công bố! Sau nhiều năm phát triển và đầu…